Sản phẩm

Táo mèo tươi:

Giá bán: 60k/kg

Táo mèo khô:

Giá bán: 120k/kg

Giấm táo mèo:

Giấm táo mèo nguyên chất 500ml giá: 95k

Giấm táo mèo nguyên chất 1l giá: 180k

Giấm táo mèo đặc biệt 500ml giá: 120k

Rượu táo mèo:

Rượu táo mèo 1l giá: 110k

Rượu táo mèo bình 5l (có trái) giá: 450k

Rượu táo mèo bình 5l (không có trái) giá: 500k